Zonnewei de Raak & Energiecooöperatie de Romrijten

Per 03-2021 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Zonneweide de Raak en Energiecoöperatie De Romrijten UA, welke voor dit doel is opgericht. De coöperatie zelf is ook weer ontstaan uit het samenwerken van de drie sportclubs. Het bestuur van de coöperatie is gevormd uit leden van de club en heeft als doelstelling om de opbrengsten van de zonnewei ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap via de verenigingen op het sportpark De Romrijten.

De sportverenigingen zullen op een maatschappelijk betrokken wijze bijdragen aan de energietransitie door onder andere:

• Haar leden te betrekken bij het werven van leden voor de energiecoöperatie

• Voor (jeugd)leden de energietransitie zichtbaar te maken middels rondleidingen op de zonneweide

• De ter beschikking gestelde middelen in te zetten voor verduurzaming van de sportaccommodaties middels energiebesparende investeringen zoals LED-veldverlichting, zonneboilers voor douches, eigen zonnepanelen etc

• Het laagdrempelig toegankelijk houden van sport, ook voor sociale minima zodat zoveel mogelijk gezinnen uit de lokale gemeenschap meeprofiteren van de opbrengsten uit de zonneweide zonder dat zij zich hiervoor hoeven inlezen of in hoeven investeren.

• Het organiseren van (sport)activiteiten voor de lokale gemeenschap om het sporten in algemene zin te bevorderen en om saamhorigheid te creëren.